17/03/2022

-

09/04/2022

Per André Nielsen

What Will Become Of Us?

PROSJEKTROMMET:

Per-André Nielsen er et nytt spennende tilskudd innenfor den figurative tradisjonen. Han jobber i all hovedsak med tegning, der han veksler mellom store tonede flater og hårfin strek med nærmest euforisk tilnærming til materien og detaljer.

Med et noe tilbakeskuende tilsnitt finner man både brudd og forbindelser mellom stilarter og tidsepoker. Kvaliteter og estetiske variasjoner fra renessansen til botanisk- og naturhistorisk illustrasjon revitaliseres og parafraseres i nye motiv. Skjønnhet, frihet og fantasi forenes, og bringes ut i den faktiske verden. Flere av bildene viser historien om menneskets kultur og hvordan den påvirker naturen. Vår unaturlige avstand, og måten vi ofte tilegner dyr, som gjerne skulle vært i fred, antropomorfiske roller og egenskaper. Verkene er umiddelbart vakre, men har også foruroligende undertoner.

Per André Nielsen er blant annet utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Oslo Met. Han har vært elev hos Odd Nerdrum (Nerdrumskolen i Helsingborg) og hatt praksisplass hos Sverre Malling. Han har allerede hatt flere utstillinger over hele landet, blant annet ved Kulturhuset Ælvespeilet i Porsgrunn, Det Gylne Snitt i Oslo og Galleri Rød Herregård.

Bilder av Per André Nielsen