16/06/2022

-

23/07/2022

Heidi Glattre

The Reading Room

I perioden 16. juni til 23. juli viser vi utstillingen «The Reading Room» av Heidi Glattre i galleriets prosjektrom.

Hun viser papirbaserte arbeider; visualiserte tankeprosesser materialisert i form av installasjoner og bilder.
For kunstneren er disse verkene «sårbare visuelle øvelser som forsøker å undersøke den skrøpelige identitetens oppstandelse og grunn».


– Alt trenger en ramme for å ha en tydelig identitet. Utstillingsrommet på Galleri Briskeby er denne rammen som iscenesetter mulige refleksjonsforløp. Vår identitet og våre minner er knyttet til ord. Assosiasjoner og bilder som dukker opp får nettopp innhold og karakter fordi vi kan si noe om dem. Vi styrker våre erindringer gjennom gjentagelser vi formulerer og omformulerer om og om igjen. Mennesket er i sin innerste organiske form språklig mediert og ute av stand til å skape uten et språk. Uten språk er erindring problematisk. Litteraturen viser oss dette. Kunsten viser oss dette. Jeg benytter papir og tekster for å nærme meg noen eksistensielle problemstillinger. Hva er det mulig å si noe om? For meg har alltid litteratur og tankeliv drevet fram visuelle grep og forestillinger, som jeg så igjen tolker eller omskaper visuelt. Bruddstykker og fragmenter av tekst omskapes og forstås i en ny eller annen kontekst.»- Heidi Glattre