BETINGELSER for kjøp av kunst i Galleri Briskebys nettbutikk

1. Levering

Allebestillinger behandles fortløpende i galleriets åpningstider og sendes snarestmulig, senest innen 3 arbeidsdager.

Privatkunder får bestillingen tilsendt i posten dersom ikke annet er avtalt.

Registrerte bedriftskunder får bestillingen tilsendt som servicepakke med etterfølgende faktura. Porto kr.150,- kommer i tillegg til bildeprisen.

Bildene  kan også hentes i vårt galleri i Skovveien 27 (kostnadsfritt).

Ved bestilling av flere bilder samtidig sender vi bildene samlet, og det     belastes kun for en forsendelse porto/oppkrav.

Galleri Briskeby tar ingen ekspedisjonsgebyrer i forbindelse med kjøp over internett. I tillegg til prisen kommer lovpålagt 5% kunstavgift til Bildende Kunstneres Hjelpefond på arbeider/bilder over kr. 2000,-.

2. Garanti

Vi gjør vårt ytterste for å gjengi bildene mest mulig korrekt, men gjør oppmerksom på at enkelte bilder kan variere noe i farge fra skjerm til skjerm. I noen tilfeller vil også hvert enkelt trykk variere i farge fra hverandre.

Vi tar forbehold om skrivefeil og utsolgte bilder.

Allebilder er signert original grafikk. Les mer om signering og nummerering av grafiske arbeider under ”Hva er grafikk”.

3. Returrett / angrefrist

Vi viser til de gjeldende regler for forbrukerkjøp, deriblant Kjøpsloven, Angrerettloven, E-handelsloven, Markedsføringsloven, Kredittkjøpsloven ogPersonopplysningsloven.

Det er14 dagers angrefrist ved kjøp via internett.

Kreditering kun til samme kortnummer.

4. Kunstavgift

BildendeKunstneres Hjelpefond (BKH) ble opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. BKH skal ifølge loven kreve inn 5 % av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2 000 kr. pr. verk, samt forvalte de innkrevde midler. Avgiftsmidlene går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge.

For mer informasjon: www.kunstfond.no

5. Merverdiavgift på kunst

På kunst som ikke omsettes i opphavsmannens eget navn (kunstnerens) er det merverdiavgift. Denne blir automatisk beregnet og inkludert i ordre beløpet når du handler hos Galleri Briskeby. Avgiften beregnes etter avansemetoden jmf. merverdiavgiftsloven § 4-5. Dette avgiftsbeløpet er ikke fradragsberettiget som inngående avgift jmf. forskrift om bokføring § 8-10-4, og spesifiseres da heller ikke på ordre/faktura. Dette gjelder for alle kunstverk ivarenr. serie 16-30.

For annen merverdiavgifts-pliktig omsetning, som innramming og frakt, pålegges merverdiavgift


Unntak for merverdiavgift på formidlingssalg av kunst

For omsetning av kunstverk fra kunstneren selv og omsetning av kunstverk ved mellommann i kunstnerens navn er det unntak for merverdiavgift. Galleri Briskeby omsetter kunst som mellommann for kunstnere, altså i opphavsmannens(kunstnerens) navn og for opphavsmannens (kunstnerens) regning. Formidlingssalg gjelder for kunstverk med varenr. serie 10.

Denne type omsetning er unntatt MVA i henhold til merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-7(4): - Opphavsmannens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphavsmannens navn.

For deg som kunde betyr dette at du handler av kunstneren(opphavsmannen), som da er å anse som kontraktsmotpart, med Galleri Briskeby som mellomledd. Eventuell reklamasjon på kunstverkene ved slik omsetning er opphavsmannens (kunstnerens) ansvar.

Eiendomsretten til bildene tilhører kunstner inntil hele beløpet er betalt. (Jmf. Panteloven§3-14 og 3-22)

For mer informasjon: www.lovdata.no

6. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

7. Innramming

Bildene sendes uten ramme dersom ikke annet er avtalt. Galleri Briskeby samarbeider med rammemakeren Artifix; http://www.artifix.no//.Ønsker du å få bildet innrammet, kan vi være behjelpelige med dette. Ønsker du anbefaling fra galleriet, skriv dette i beskjed-feltet i handlekurven. Vi vil kontakte deg med pris før bildet sendes til innramming.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon på gallerist@galleribriskeby.no eller tlf. 24118700.