07/10/2021

-

24/10/2021

Tom E. Larsen & Jan Kolstad

Spaced Out

 

 

 

Utstillingen «Spaced Out» er et samarbeidsprosjekt mellom grafikerne Tom Eidsvold Larsen og Jan Albert Fürst Kolstad. De to møttes på Grafikkverkstedet ved Kunsthøgskolen i 2011, der Tom var student og Jan lærer. Etter noen måneder med fruktbar diskusjon og deling av erfaringer begynte de å se nærmere på hver sine foretrukne teknikker; Høgtrykk og Dyptrykk. Disse to teknikkene er svært forskjellige på mange måter og har sine særegenheter. Hva skjer hvis vi kombinerer dem og trykker den ene oppå den andre?
Tom jobber på MDF-plater der han med komplisert geometrisk oppstykking av platen valser inn ulike irisflater, ofte i klare, sterke farger. Jan på sin side jobber med etsningens strek og tekstur på en fabulerende måte, ofte med utgangspunkt i natur og naturprosesser. Når de så trykker Jans etsninger på toppen av Toms irisbaserte tresnitt treffer Jans etsete strek og teksturer Toms rene, klare fargefelt med stor variasjon, både i farge og valør. Da de to så hva som skjedde ble det stor begeistring! Toms rene geometrisk/teknologiske uttrykk fikk mer struktur og liv, mens Jan fikk de rene, klare fargene rett fra platen, noe du ikke oppnår på samme måte i vanlig fargeetsning.

Prosjektet har nå vedvart siden 2015 og ble første gang vist på Galleri Røed på Jeløy i 2019.

«Vi ser på prosjektet som en måte å videreutvikle bruken av tradisjonelle grafiske teknikker inn i samtiden. Vi har også tatt inn fotogravyr og fotopolymer i arbeidet, i tillegg til litografi. Vi fortsetter samarbeidet og opplever at utviklingen av ideer og muligheter oppstår i den nærmest evigvarende samtalen og diskusjonen, men også i det konkrete arbeidet. Vi velger også å se bort ifra tanken om mangfoldiggjøring/ opplagstrykking og velger de grafiske teknikkene kun basert på kunstneriske vurderinger. Noe av premisset for et vellykket resultat ligger også i at selve prosessen er påvirket av partnerskapet. Dette krever at «ego” går opp i en større enhet, som igjen skaper en bredere åpning mot det nye», forteller Jan Albert Fürst Kolstad.

I dag driver Tom Eidsvold Larsen og Jan Albert Fürst Kolstad grafikkverkstedet Jupiter på Ås, sammen med Erik Gellein Næss.Tom Eidsvold Larsen og Jan Albert Fürst Kolstad er begge meritterte grafikere med felles bakgrunn fra Kunsthøgskolen i Oslo. Jan Albert Fürst Kolstad har arbeidet med grafikk siden 60- tallet og har gjennomlevd det han kaller en revolusjon innen grafikken. Han var i sin tid med på å etablere Myren Grafikk i Kristiansand (1975) under grafikkens storhetstid og har undervisningserfaring fra blant annet Asker Kunstskole og KHiO. Tom Eidsvold Larsen har hatt atelier på Tyrigrava siden 2013 og har også undervisningserfaring fra KHiO. I tillegg arbeidet han en årrekke som scenekoordinator og og loftsmester ved Det Norske Teateret.

Se bilder av Kolstad og Larsen