03/03/2022

-

27/03/2022

Bjørnulf Dyrud

Samtidsmytologi

«Samtidsmytologi» har Bjørnulf Dyrud valgt å kalle denne utstillingen, på bakgrunn av hvordan kunsten hans ofte blir tolket. Stadig får han høre at bildene inneholder mytologiske elementer eller en form for naturspiritualitet. Selv hevder Dyrud at han knapt vet hva han maler, men erkjenner samtidig at han «åpenbart tar valg underveis og uthever det man ønsker å beholde».

«Dyrud er ikke redd for det figurative. Tvert imot, han styrer som oftest mot kanten av en tenkt grense hvor det når som helst kan bikke over i noe direkte gjenkjennelig. Det er virkelig en abstraksjon i opposisjon til seg selv. Og jeg tenker på det som noe av det vanskeligste man som maler kan forsøke seg på», skrev Tommy Olsson i Klassekampen da han anmeldte Bjørnulf Dyruds forrige separatutstilling i Galleri Briskeby høsten 2019.

I likhet med den forrige utstillingen, viser han hovedsakelig malerier (olje og akryl på lerret) også denne gangen. Det er maleriet som ligger hans hjerte nærmest; den langsomme prosessen med lag på lag, og at det går lang tid – helst måneder – før bildet er ferdig. Slik ønsker han også at tilskueren stadig skal finne noe nytt i dem, at bildene åpner seg langsomt.

Bjørnulf Dyrud (f. 1959) har bred kunstnerisk bakgrunn, fra musikk og scenekunst til sitt fulltidsvirke som billedkunstner fra 1997. Han har hatt en rekke utstillinger over hele landet og har deltatt på flere internasjonale kollektivutstillinger. Han har gjort flere utsmykkingsoppdrag og er bl.a innkjøpt av Norges Bank, Rikstrygdeverket, Haugesund sykehus, Terra Finans, Toten Sparebank og Stange Bibliotek.