10/08/2020

-

06/09/2020

Cathrine Dahl & Ørjan Aas

OWNER OF NOTHING

Kunstnerduoen Cathrine Dahl og Ørjan Aas baserer arbeidene sine på bearbeidende skisser og fotografier som følger samtaler de har seg imellom. Misforståelser og motsetninger som oppstår i samarbeidet driver den kunstneriske prosessen i ulike retninger. I sine tresnitt tar de blant annet utgangspunkt i sosiokulturelle trender og populærkultur, kunsthistoriske referanser og tekstlige formelementer.

Utstillingen «Owner of nothing» består hovedsakelig av en serie med trykk som ble laget under et residency-opphold i Tyskland våren 2019.

«Vi har tidligere gått for mylder, sort/hvitt og store formater, men nå har vi undersøkt hva som forsvinner/ kommer frem ved å tilføre farger og et mer konvensjonelt format. Her har vi samarbeidet tett med begges hender på plata samtidig og hele tiden vært i kommunikasjon med hverandre. En intens måte å jobbe sammen på hvor alt skal settes ord på underveis mens man jobber. Vi har gitt hverandre frie tøyler til å bruke trykkplater, kappet de opp og satt de sammen på nye måter. Oftest har den ene laget motiv og skåret ut, mens den andre har delt opp plata, kombinert det med andre plater, valgt utsnitt, farge og format. Så den innholdsmessige intensjonen blir veldig forskjøvet» – Cathrine Dahl & Ørjan Aas.

Samarbeidet mellom Cathrine Dahl (f. 1980) og Ørjan Aas (f. 1981) startet i 2006 da begge gikk på Kunstakademiet i Trondheim. Kunstnerduoen har hatt en rekke utstillinger, blant annet ved Trønderlag senter for Samtidskunst, Norske Grafikere, Haugesund Kunstforening og Smia på Kistefos-museet. De har også deltatt på flere gruppeutstillinger i både inn- og utland, blant annet Høstutstillingen, «The Queen Sonja Art Award» og Munsterland festival. De er innkjøpt av Letter Stiftung, Cologne, Haugesund kunstforening, Trondheim kommune, Fosen kunstforening, Steinkjer kommune og Meldal kommune.

Foreløpig har vi ingen bilder av kunstneren