Velkommen til oss!


“Blanke vegger for åpne sinn”

Den latinske termen Tabula rasa, refererer til ideen om at mennesket kommer til verden som et tomt skall, som former personligheten gjennom erfaringene vi tilegner oss i livet. Slik danner Tabula rasa også en ledetråd for Galleri Briskeby. Vi ser på gallerirommet som en blank tavle eller tom scene, med latente forvandlingsmuligheter. I møtet med den enkelte kunstners uttrykk, skapes et unikt univers som eksponerer tilskueren for nye inntrykk og utfordringer.  Hver gang vi monterer en utstilling, besjeles rommet med en særegen atmosfære som åpner for nye sanseopplevelser.  

Utstillingene kan være svært varierende - fra det rent figurative til det stramt abstrakte, fra det lavmælte til det ekspressive, eller et sted midt imellom.  Vi etterstreber å formidle heterogenitet, og er like opptatt av å presentere eldre kunstnere for en yngre generasjon, som å løfte frem yngre og mindre etablerte utøvere. Poenget er at hver utstilling har en kunstnerisk kvalitet og distinkt identitet som fester seg på netthinnen.

Visjonen om å være en døråpner inn til kunsten står fremdeles fast ved lag, og døren er åpen for alle som kommer inn med et åpent sinn.

«For oss er det mest hensiktsmessig å fokusere på hver enkelt utstilling, som en individuell presentasjon av et kunstnerskap. Og det er i mellomrommet mellom hver utstilling; i selve tomrommet der veggene står nakne og forventningsfulle, at magien oppstår»

Line Harr Skagestad, gallerist

Historikk

Galleri Briskeby har vært på en lang reise siden vi i 2005 startet som et «hull i veggen» øverst påBriskeby i Oslo. Da fokuserte vi utelukkende på grafikken, og ønsket å løfte frem denne kunstformen, med alle de spennende teknikkene som mediet innbefatter.Visjonen var å nå ut til et ungt publikum, som en døråpner inn til kunsten, og inspirere dem til å bytte ut Ikea-plakatene med originalgrafikk. Etter fem år flyttet vi til nye lokaler, noen hundre meter nærmere slottet, og ble mer integrert i nærmiljøet på Briskeby, med nærhet til både parker, kafeer og bussen som kjører gjennom hele Oslo.  

Vinteren 2018 flyttet vi til vårt tredje og foreløpig siste lokale, som ligger vegg - i-  vegg med det gamle gallerilokalet. Denne gangen fikk vi mye større plass og fantastiske vinduer ut mot vakre Skovveien. Da var også tiden inne for et utvidet repertoar. Vårt hjerte banker fortsatt for grafikken, men det er en berikelse å kunne vise alle former for uttrykk, fra maleri til papirbasert kunst.

Presenter kunsten din!

Fra og med høsten 2020 starter vi et eget prosjektrom for yngre, nyutdannede kunstnere, som leies ut på ukesbasis. Med prosjektrommet
vil vi skape en arena der kunststudenter og kunstnere i oppstartsfasen får vist seg frem, og ikke minst et sted der publikum kan oppdage nye talenter.

For å søke om utstillingsplass i prosjektrommet, send oss en kort prosjektbeskrivelse eller kontakt oss for mer informasjon.