Kunstnere

Trude Semb Vinaccia

F. 1969 i Oslo. Hun er utdannet ved Oslo Tegne- og Maleskole (i dag: Oslo Kunstfagskole), 1989–1992, og fikk deretter privatundervisning hos kunstneren Rados Dedic, som ble en svært viktig mentor i hennes utvikling som kunstner. I 1997 hadde hun også et studieopphold i West Village, New York. Hun arbeider hovedsakelig med maleri, men også tegning, installasjon og grafikk. Hennes arbeider tilhører den figurative ekspressive tradisjonen med inspirasjon fra tysk ekspressjonisme som Die Brücke, Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Oskar Kokoschka og Egon Schiele. Trude Semb Vinaccia har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland, og er blant annet innkjøpt av Christian Ringnes / Eiendomsspar, Den Danske Bank i Danmark, Aalborg Zoo, J.E Epstein Private Collection, New York USA, UNI Storebrand Art Association, Norge og Robert Schreiber Private Collection, New York USA.