Kunstnere

Jan Harr

Født i Harstad, 1945. Utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, 1964-66 og Statens Kunstakademi, 1970. Harr arbeider med malerier og litografier. Hans nitidige naturstudier formidler erindringer og stemninger i fortrolige møter med naturen. Innkjøpt av bl.a Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet og Norsk Kulturråd.