Kunstnere

Calina Pandele Yttredal

F. 1955. Utdannet fra Kunstakademier i Norge og utland, blant annet Statens Kunstakademi, Oslo. Hun anvender et stort spekter materialer innen maleri, tegning, grafikk, og har utviklet en maleteknikk med iriserende og transparente medier som samspiller med lyset. Temaene i hennes verker kretser omkring sykluser i naturen og menneskets liv, det foranderlige. Hun har markert seg nasjonalt og internasjonalt, og representert Norge bl.a i New York, Japan, Rio de Janeiro. Ble invitert til å utføre en rekke utstmykninger, som i anledning Bjørnsons hundreårsjubileum, og lysskulpturer som "Wind-Eye" for Tranøy Kunstpark, i Hamsuns rike. Hun har mottatt Kultur og næringprisen , og er bl.a. representert i Dronning Sonjas kunstsamling og Museet for Samtidskunst Bucuresti.