Kunstnere

Bjørnulf Dyrud

Dyrud (f.1959) har en allsidig bakgrunn som musiker og scenekunstner, i tillegg til sin kunstneriske virksomhet. I dag arbeider han hovedsakelig med maleri, men også monotypi. Han har hatt en rekke utstillinger over hele landet og har deltatt på flere internasjonale kollektivutstillinger. I perioden 12. september - 6. oktober er han aktuell med separatutstilling i Galleri Briskeby. Han er bl.a innkjøpt av Norges Bank, Rikstrygdeverket, Haugesund sykehus, Terra Finans, Toten Sparebank og Stange Bibliotek