Kunstnere

Bertil Greging

Født 1957 i Oslo. Greging betrakter seg selv som autodidakt billedkunstner, men var innom Einar Granum Kunstskole og Westerdals Reklameskole på begynnelsen av 70-tallet. Inspirasjonen kommer innenfra og behovet for å uttrykke seg fritt i arbeidsprosessen er et mål i seg selv. Han har en rekke separat- og gruppeustillinger bak seg. Han har gjort flere utsmykningsoppdrag og er innkjøpt av offentlige og private institusjoner.