Kunstnere

Arild Nyquist

Født 1937 i Oslo. Døde i desember 2004. Nyquist er utdannet ved Statens Håndverks - og Kunstindustriskole. Han markerte seg tidlig som en multikunstner og beveget seg innen ulike sjangere, som poesi, barnelitteratur, musikk, skuespill og billedkunst. I sine litografier kombinerte han skrift - og billedspråk som sammen utgjør disse særegne billeddiktene.