Victoria Browne

Victoria Browne er kjent for sine polykromatiske, gestalkt utskårede blokktrykk. Hennes kunstneriske praksis inkorporerer blokktrykk inspirert av postindustriell håndverkstradisjon og ligger i skjæringspunktet mellom digital teknologi, maskinverktøy og taus kunnskap. Iterasjoner av hennes håndtrykte bakgrunner har nylig blitt utstilt som en kunstnerbok i Berlin, et veggdeksel i Krakow, en billboard i Antwerpen og en video i Hong Kong. Browne bor og arbeider i Oslo. Ved siden av sitt kunstneriske virke er hun førsteamanuenis i grafisk kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Browne bor og arbeider i Oslo, og er opprinnelig fra London.Hun er utdannet ved Centre for Fine Print Research, University of the West of England, Kunsthøgskolen i Bergen og École supérieure des beaux-arts de Marseille, Frankrike. Hun er innkjøpt av internasjonale samlinger som Tate Library UK, MoMa Library USA, V&A Prints and Drawings Collections UK og Bergen Kommune.

bilder av kunstneren

Thuja #AP

9000 kr

Thuja #AP

9000 kr

Thuja #02

9000 kr

Thuja #01

9000 kr