Roar Kjærnstad

Roar Kjærnstad (f. 1975) er utdannet ved Det Kongelige Akademi i Antwerpen, Nederland og Nansenskolen på Lillehammer. Han arbeider innenfor flere uttrykksformer, fra maleri til papirbasert kunst, og liker å eksperimentere med ulike grafiske teknikker.

Han har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland, blant annet ved Ålesund Kunstforening, Galleri Oxholm i København, Galleri Ramfjord og Galleri Briskeby i Oslo. Kjærnstad er blant annet innkjøpt av Hedmark Fylkeskommune, Namdalsmuseet, Bredtvedt Kvinnefengsel, Stange Kommune og Durham University, England.

bilder av kunstneren

Hit by a cloud

3500 kr

Pianotime

3000 kr

Nakke

2200 kr