Ola Steen

Ola Steen (f. 1952) er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo og Statens lærerhøgskole i forming på Notodden. Han arbeider med grafikk, primært tresnitt, og har hatt en rekke utstillinger over hele landet.

Steen er innkjøpt av bl.a Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet,
Sørlandets Kunstmuseum, Norsk Kulturråd,
Statens Konstråd i Stockholm, Riksdagen, Stockholm,
Oslo Kommunale Kunstsamlinger og Kulturutvalget i Oslo.

bilder av kunstneren

Roeren

4200 kr

Ro meg over

4200 kr

Garnfiskeren

4200 kr