Nina Due

Nina Due (f. 1948) er utdannet ved Statens Håndverks – og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi i Oslo, og arbeider både som grafiker og billedhugger. Hun har hatt en rekke utstillinger og utsmykkingsoppdrag, og har gjennom årene mottatt flere stipendier. Hun er blant annet innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet og Stortinget.

bilder av kunstneren

Over og under

2600 kr

Om natten

3000 kr

Lys i havet

3000 kr

Hvit elefant

2000 kr

Aldri alene

2000 kr