Nico Widerberg

Født 1960 i Oslo. Utdannet ved Statens Håndverks – og Kunstindustriskole 1980-82 og Statens Kunstakademi 1982-86. Nico Widerberg er en allsidig kunstner som arbeider innenfor uttrykksformene skulptur, maleri og grafikk. Han har gjort en rekke offentlige utsmykninger, blant annet på Oslo Lufthavn Gardemoen, Kistefos Museet på Jevnaker, Statoils hovedkontor i New York og Aker Maritime Asa på Lysaker. Hans billedspråk har forankring i den figurative tradisjonen, men er samtidig tidløst og universelt.

bilder av kunstneren

Lys og mørke

9000 kr

Landskap

4800 kr

Paradis

5200 kr

Fremtid

5200 kr

Sammenkomst

4800 kr