Marius Martinussen

Marius Martinussen er født 1978. Utdannet ved Einar Granum Kunstskole i Oslo og Kunstakademiet i Trondheim. Han arbeider både som maler og grafiker.

Han har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland, og hatt flere utsmykkingsoppdrag. Martinussen er blant annet innkjøpt av Statoil Hydro, Ernst&Young, Handelsbanken, Royal Carribean, Norges bank og Entra eiendom.

bilder av kunstneren

Light II

3000 kr

Stars VII

3500 kr

Stars IV

3500 kr

Stars V

3500 kr

Wrap II

3500 kr

Fold II

3500 kr

Jungle

3500 kr