Jan Harr

Født i Harstad, 1945. Utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, 1964-66 og Statens Kunstakademi, 1970. Harr arbeider med malerier og litografier. Hans nitidige naturstudier formidler erindringer og stemninger i fortrolige møter med naturen. Jan Harr har hatt en rekke utstillinger i både inn- og utland. Han er innkjøpt av bl.a Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet og Norsk Kulturråd

bilder av kunstneren

Jan Harr

Sen kveld

3800 kr

Rose, aurea

6000 kr

Papaver

2500 kr

Glad dag

4200 kr

Eventyr

4200 kr

Berget det blå

4500 kr

Luna

6000 kr

Midnatt

4200 kr

Nattrose

3000 kr

Februar

4500 kr