Jan Harr

Født i Harstad, 1945. Utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, 1964-66 og Statens Kunstakademi, 1970. Harr arbeider med malerier og litografier. Hans nitidige naturstudier formidler erindringer og stemninger i fortrolige møter med naturen. Jan Harr har hatt en rekke utstillinger i både inn- og utland. Han er innkjøpt av bl.a Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet og Norsk Kulturråd

bilder av kunstneren

Jan Harr

Sen kveld

3800 kr

Rose, aurea

3500 kr

Papaver

2300 kr

Glad dag

3800 kr

Eventyr

3400 kr

Berget det blå

3800 kr

Luna

6000 kr

Midnatt

3800 kr

Nattrose

2500 kr

Nattsol

3800 kr

Februar

3800 kr