Jan Kolstad / Tom E. Larsen

Grafikerne Tom Eidsvold Larsen (f. 1966) og Jan Albert Fürst Kolstad (f. 1943) har samarbeidet om å lage trykk i kombinasjonen tresnitt-etsning siden 2014. De to møttes på Grafikkverkstedet ved Kunsthøgskolen i 2011, der Tom var student og Jan lærer.

Tom jobber på MDF-plater der han med komplisert geometrisk oppstykking av platen valser inn ulike irisflater, ofte i klare, sterke farger. Jan på sin side jobber med etsningens strek og tekstur på en fabulerende måte, ofte med utgangspunkt i natur og naturprosesser. Når de så trykker Jans etsninger på toppen av Toms irisbaserte tresnitt treffer Jans etsete strek og teksturer Toms rene, klare fargefelt med stor variasjon, både i farge og valør. Da de to så hva som skjedde ble det stor begeistring! Toms rene geometrisk/teknologiske uttrykk fikk mer struktur og liv, mens Jan fikk de rene, klare fargene rett fra platen, noe du ikke oppnår på samme måte i vanlig fargeetsning.

I dag driver Tom Eidsvold Larsen og Jan Albert Fürst Kolstad grafikkverkstedet Jupiter på Ås, sammen med Erik Gellein Næss.
Tom Eidsvold Larsen og Jan Albert Fürst Kolstad er begge meritterte grafikere med felles bakgrunn fra Kunsthøgskolen i Oslo. Jan Albert Fürst Kolstad har arbeidet med grafikk siden 60- tallet og har gjennomlevd det han kaller en revolusjon innen grafikken. Han var i sin tid med på å etablere Myren Grafikk i Kristiansand (1975) under grafikkens storhetstid og har undervisningserfaring fra blant annet Asker Kunstskole og KHiO.
Tom Eidsvold Larsen har hatt atelier på Tyrigrava siden 2013 og har også undervisningserfaring fra KHiO. I tillegg arbeidet han en årrekke som scenekoordinator og og loftsmester ved Det Norske Teatret i Oslo.
Begge har hatt en rekke utstillinger, og er blant annet innkjøpt av Nasjonalmuseet.

bilder av kunstneren

Uten tittel

6000 kr

Uten tittel (med ramme og kunstglass)

5100 kr

Uten tittel

3000 kr

Uten tittel (med ramme og kunstglass)

9800 kr

Uten tittel

8800 kr

Uten tittel (med ramme og kunstglass)

9800 kr

Uten tittel (med ramme og kunstglass)

14500 kr

Uten tittel (med ramme og kunstglass)

7700 kr

Uten tittel (med ramme og kunstglass)

9800 kr

Uten tittel (med ramme og kunstglass)

13500 kr

Uten tittel (med ramme og kunstglass)

9800 kr

Uten tittel (med ramme og kunstglass)

13500 kr

Uten tittel (med ramme og kunstglass)

9800 kr

Uten tittel

6000 kr