Ingri Egeberg

Født 1951 på Hamar, og utdannet ved Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design, Bergen. Bor og arbeider i Bergen.

Ingri Egeberg jobber med ulike uttrykksformer, og har en karakteristisk strek med antydende figurasjon. Gåtefullt og symbolsk.

Hun har hatt en rekke utstillinger i hele landet, og er blant annet innkjøpt av UiB, NAV, Vardafjell skole, Villa Åmot, Folkehelseinstituttet i Bergen og Haukeland sykehus.

bilder av kunstneren

Gule tanker

6000 kr

Ser ned

6000 kr

Fugler blå

4500 kr

Birdtalk

6000 kr

Gul dag

3000 kr

Veldig gjerne

3000 kr

Alt stemmer

3000 kr

Dans les mains 2

3000 kr

Rød hilsen

3000 kr

Mer enn ord

3000 kr