Ingri Egeberg

Født 1951 på Hamar, og utdannet ved Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design, Bergen. Bor og arbeider i Bergen.

Egeberg jobber med ulike uttrykksformer, og har en karakteristisk strek med antydende figurasjon. Gåtefullt og symbolsk.

Hun har hatt en rekke utstillinger i hele landet, og er blant annet innkjøpt av UiB, NAV, Vardafjell skole, Villa Åmot, Folkehelseinstituttet i Bergen og Haukeland sykehus.

 

 

 

 

 

 

bilder av kunstneren

Alt stemmer

3000 kr

Dans les mains 2

3000 kr

Gul dag

3000 kr

Mer enn ord

3000 kr

Rød hilsen

3000 kr

Veldig gjerne

3000 kr