Giske Sigmundstad

Giske Sigmundstad er født 1965 og utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo Tegne- og Maleskole og Fortman Studio, Firenze. Sigmundstad har rendyrket etseteknikken og arbeider innenfor et figurativt, fortellende formspråk.

Hun har hatt en rekke utstillinger i både inn- og utland, og stilte ut hos Galleri Briskeby i 2009. Sigmundstad er innkjøpt av bl.a Nasjonalgalleriet, Helsebygg Midt Norge, Norges Bank, KLP Bank/Forsikring, Utenriksdepartementet og Kunst på arbeidsplassen.

bilder av kunstneren

Syerske

2800 kr

Telt 1

3800 kr

Leir 4

4200 kr

Kutt

4200 kr