Åsmund Haukelidsæter

Åsmund Haukelidsæter er født 1964 og utdannet ved Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design, Bergen. Ved siden av sitt kunstneriske virke ledet han litografiavdelingen på Grafisk Verksted i Stavanger fra 1990- 2009. Han har hatt en rekke utstillinger over hele landet, blant annet hos Galleri Briskeby i 2018.

bilder av kunstneren

Uten tittel (oransje)

4500 kr

Uten tittel (gul)

4500 kr

Uten tittel

4000 kr

Uten tittel

5500 kr

Uten tittel

5500 kr

Uten tittel

5500 kr

Uten tittel

4000 kr

Uten tittel

4000 kr

Uten tittel

4500 kr

Uten tittel

4000 kr

Uten tittel

4000 kr

Uten tittel

4000 kr

Uten tittel

4000 kr

Uten tittel

4000 kr