Alf Christian Hvaring

"A figure of speech " - maleri og grafikk

06 Mai - 29 Mai

"Jeg interesserer meg for mennesket som flokkdyr i en tid der individualismen står i sentrum. Hvordan er det å leve med en slik dualisme i et samfunn i stadig
hurtigere endring? Hva er det å være et individ med flokkdyrmentalitet i et fellesskap som dyrker individet?" - Alf Christian Hvaring

Hvarings arbeider er forankret i en figurativ historiefortelling, men inkluderer abstrakte elementer. Motivene presenteres gjennom snaphot-estetikkens
evne til å fange tilfeldigheter, og kan tilsynelatende være tatt ut av en tilfeldig Facebook- eller instagramfeed. Bildene er fryste øyeblikk fra historier vi ikke kjenner, men er åpne for videre diktning. På utstillingen "A figure of speech" viser han både maleri og grafikk.

ÅPNINGSTIDER: TIRS - TORSDAG: 12-18, FREDAG: 12-17, LØRDAG 12-16. 

 

Kommende utstillinger

  • 20 Mai

    Kjetil Haug

    ”TEMA - LANDSKAP” -I prosjektrommet


    20 Mai - 11 Jun