Silketrykk - Seriegrafi

Se større bilde

En gammel trykkemetode som ble utviklet allerede på 1700-tallet i Japan, men først på 1900-tallet ble metoden utberedt og brukt til mangfoldiggjøring av reklameplakater. Fra 1930-tallet ble det en egen kunstnerisk uttrykksform, og under den amerikanske Popart-bølgen på 1960-tallet var silketrykket en rådende uttrykksform i kunsten, som gjerne assosieres med Andy Warhol. I Norge hadde silketrykket sin storhetstid på 70-tallet og ble mye brukt i den politiske kunsten – blant annet av Per Kleiva, som har vært trofast mot denne uttrykksformen i alle år.

Teknikken er basert på bruk sjablonger eller stensiler. En finmasket tekstilduk blir stramt oppspent på en blindramme. Duken prepareres på ulike måter for å regulere hvor mye farge som slipper igjennom duken. Motivet blir utformet på grunnlag av tette og åpne partier i duken. Papiret legges under rammen. Fargestoffet påføres duken og presses gjennom de åpne partiene. Når bildet består av flere farger, må man benytte en ny ramme for hver farge.