Etsning

Se større bilde

Etsningen som teknikk har eksistert siden midten av 1400-tallet. I lang tid ble trykkemetoden brukt til illustrasjoner av religiøse motiver.

Dette er en av de mest møysommelige og tidkrevende grafiske teknikkene. Det finnes ulike former for etsninger, men utgangspunktet er stort sett at kunstneren risser motivet inn i en metallplate.

De fleste variantene har metallplater som utgangspunkt. Hovedprinsippet går ut på at kunstneren risser motivet inn i en trykkplate av metall som er dekket av et tynt syrebestandig lag. Deretter legges metallplaten i et syrebad. Syren etser seg ned i motivlinjene som er risset inn i platen, og platen er klar for trykking. Platen kan nå brukes til trykking. Metallplaten påføres trykkfarge og før fuktet papir legges over og platen blir kjørt gjennom sterkt trykk gjennom en presse. Det som avgir trykk til papiret, er de områdene hvor kunsteren har etset vekk metall og påført farge.