Hva er et grafisk blad?

"Et grafisk blad er et avtrykk av en treplate, metallplate, stein eller annet materiale hvor kunstneren selv har skapt sitt bilde. Før avtrykket blir laget, har kunstneren bearbeidet platen og deretter fargelagt hele eller deler av den. Bearbeidingen kan bestå i at man skjærer i platen, tegner på den eller behandler den kjemisk. Hvert trykk er et originalt kunstverk. Grafiske blad faller i tre grupper: høytrykk, dyptrykk og plantrykk" (Definisjon fra fagorganisasjonen Norske Grafikere.)

Dyptrykk, høytrykk og plantrykk

Dyptrykk omfatter teknikker der bildet er etset, gravert eller risset inn i en metallplate. I disse fordypningene ligger trykkfargen før papiret gjennom trykkpress henter den opp under trykking. I høytrykk, som f.eks tresnitt, er det bare de høyeste partier av trykkplaten som kommer i berøring med trykksverten og blir synlig på papiret under trykking. I plantrykk, som f.eks litografi, ligger partier med og uten trykksverte på samme plan og man utnytter prinsippet om at vann og olje ikke blander seg.

Trykkemetoder


What is a print?

Les mer om grafikk på MOMA (Museum Of Modern Art) sine nettsider:
MOMA - What is a print?