15/09/2022

-

02/10/2022

Anett Kilén Kennedy

Colors` liberating Effect on Gravity

– Det er utfordrende og interessant å sette sammen farger og former på en slik måte at de skaper et kraftfelt som tilskueren kan oppleve, sier billedkunstner Anett Kilén Kennedy, som åpner utstilling i galleriets prosjektrom torsdag 15.09.
–Selv om det finnes en sannhet i Francis Bacons påstand om at kunst er et avtrykk av kunstnerens nervesystem, så tenker jeg som billedkunstner Irma Salo Jæger, at bildene i seg selv ikke har noen mening, men de har en oppgave eller hensikt. De skal åpne opp for fargeopplevelser og assosiasjoner, og vekke tilskuerens sanser, sier hun.


I utstillingen «Colors’ Liberating Effect on Gravity, inspired by Irma Salo Jæger» lar Kilén Kennedy den finske kunstneren være sin største inspirasjonskilde. Jæger forfekter at sinnet og sansene trenger næring fra kunst for å være i balanse, og at det er malerens plikt å utvide tilskuerens sanseapparat. Det er ikke kunstnerens oppgave gi svar, men å åpne opp for undring. I dette rommet ønsker Anett Kilén Kennedy å nå tilskueren. De aller fleste konsumerer kultur for å la seg behage, inspirere og i noen tilfeller utfordre. Kunst kan også provosere frem refleksjon og transformasjon. Målet til Kilén Kennedy er å trigge den subjektive opplevelsen som setter følelser og fantasi i sving.

Tittelen henspeiler også på kunstnerens lengre opphold utenlands gjennom livet. Blant annet har hun en Bachelor of Arts (BA) fra Monterey Institute of Studies og en Bachelor of Fine Arts (BFA) fra Laguna College of Art and Design, California. Hun har stilt ut i Oslo, Paris, New York og Veroli, Italia. Gjennom sine reiser har Anett Kilén Kennedy blitt opptatt av å reflektere over forskjellige sider ved gravitasjonskraften, ofte hvordan den kan oppleves begrensende for et menneskesinn.
– Farger er derfor viktig fordi mest av alt opplever vi grå hverdager. Og derfor har Irma Salo Jæger inspirert meg. Og til tross for at mye av det vi påvirkes av daglig er dyre og eksklusive objekter som skal få oss til å drømme om frihet og suksess, holdes vi på plass av gravitasjonskraften, som kan forhindre oss i å reise og oppleve verden som frie individer.
Anett Kilén Kennedys arbeid med farger tar tid og henspeiler på de mentale tilstandene til individet:
– Farger, hvis du virkelig studerer dem, kan løfte deg og sette deg inn i en ny tilstand. De representerer alle sider av livet, hvor ingenting er svart-hvitt og kan nettopp oppheve gravitasjonskraften, sier hun. De fører henne selv fra en monokrom hverdag inn i en meditativ og rik tilstand.
I et kunsthistorisk perspektiv jobber Anett Kilén Kennedy med en miks av nyromantikk, ekspresjonisme og modernisme. Hun er interessert i filosofi, farger og fantasiens betydning.

Hun stilt ut en rekke steder i Oslo, California, Paris, New York og Los Angeles, og nå i Galleri Briskeby, prosjektrommet.