06/05/2021

-

29/05/2021

Alf Christian Hvaring

A FIGURE OF SPEECH

Alf Christian Hvarings arbeider er forankret i en figurativ historiefortelling, men inkluderer abstrakte elementer. Bildene er fryste øyeblikk fra historier vi ikke kjenner, men er åpne for videre diktning.

Jeg interesserer meg for forholdet mellom mennesker som flokkdyr i en tid der individualismen står i sentrum. Hvordan er det å leve med en slik dualisme i et samfunn som virker å være i stadig hurtigere endring? Hva er det å være et individ med flokkdyrmentalitet i et felleskap som dyrker individet i en kulturell konstruksjon som virker så skjør? – Alf Chr. Hvaring

Hvaring (f.1976) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2003-2008 og Ålesund Kunstskole, 1995-97. Han har hatt en rekke utstillinger over hele landet, og er blant annet innkjøpt av Norges Bank, Fritt Ord, Forlaget Cappelen Damm og Rådet for psykisk helse; «Åpenhetsprisen 2011».

Bilder av A. C. Hvaring