Bjørnulf Dyrud

"OPPBRUDD" -maleri og monotypi

08 Sep - 06 Okt

"Jeg har valgt å kalle denne utstillingen for «Oppbrudd». Hva ligger i dette? Oppbrudd betyr jo vanligvis å bryte opp fra noe, eller flytte til et annet sted. Jeg bruker ordet mer som at jeg bryter opp elementer av natur og setter dem sammen igjen på en ny måte. Dermed oppstår de abstrakte uttrykkene som jeg har her. Jeg liker figurasjon og jeg liker abstraksjon, og prøver å fordele dem noenlunde jevnt." - Bjørnulf Dyrud

Bjørnulf Dyrud (f. 1959) har hatt en rekke utstillinger over hele landet og har deltatt på flere internasjonale kollektivutstillinger. Han er bl.a innkjøpt av Norges Bank, Rikstrygdeverket, Haugesund sykehus, Terra Finans, Toten Sparebank og Stange Bibliotek.

Velkommen til åpning torsdag 12.september kl. 18.00

Kommende utstillinger

  • 06 Des

    ”J U L E U T S T I L L I N G ” -Stort utvalg kunstnere


    06 Des - 28 Des