Nina Due / Astrid McGarrighan

"Meditasjoner over hus og dyr :: The Past is Present" -

04 Okt - 24 Okt

I perioden 4. - 28. oktober viser vi to parallelle separatutstillinger: Nina Due - Meditasjoner over hus og dyr - og Astrid McGarrighan - The Past is Present. Gjennom ulike symboler og objekter, reflekterer begge utstillingene det bestående og forgjengelige i tilværelsen.

Nina Due har arbeidet med skulptur i en årrekke, og dyrene har alltid hatt en sentral plass i verkene hennes. Hun ser dyrene som en trøst i tilværelsen, og som symboler på ulike aspekter ved menneskets psyke. Det siste året har hun også vært opptatt av hus, og gjennom sine akvareller / pasteller skaper hun bindeledd mellom husene, mennesket og alle tings forgjengelighet.

Astrid McGarrighan eksperimenterer med den tidkrevende grafiske teknikken etsning / akvatint, med vekt på fargevalører, rike teksturer og relieffvirkninger. Hun trekker paralleller mellom arbeidsmetoden på kopperplaten og naturen: forvitring, nedbryting, oppbygging, tidens tann og syklus. - I arbeidsprosessen har jeg reflektert over kunstnerrollen min og sett tilbake på tidligere prosjekter som utforsker tiden, mennesket og det forgjengelige, visualisert gjennom enkle former som gjennomgår en metamorfose, sier hun. Utstillingen er støttet av Bergen Kommune. 

Velkommen til åpning torsdag 4. oktober kl. 18.00

Galleriet har til enhver tid et stort utvalg grafikk av en rekke kunstnere. Se nettbutikken for oversikt. 

Kommende utstillinger