Karen Aarre

"BOTANICA" -

08 Mai - 02 Jun

- Under arbeidet med utstillingen "BOTANICA" har jeg, gjennom alle årstider, tilbragt utallige timer ved Botanisk hage. Jeg har satt meg inn i hagens historie, funksjon og innhold, gjennom samtaler med botanikere ved Naturhistorisk museum, omvisning i herbariet og relevant litteratur. Jeg har også fordypet meg i den lange tradisjonen med botanisk illustrasjon og kunst. - Karen Aarre.

Onsdag 8. mai vil utstillingen bli åpnet av botaniker Charlotte Sletten Bjorå ved Naturhistorisk museum.

Kunst og botanikk har en lang felles historie. Helt siden de tidligste botaniske bøkene ble trykket på 1500-tallet, har kunstnere vært instrumentelle i å beskrive og kartlegge verdens artsmangfold gjennom presise illustrasjoner. I dag er tap av verdens artsmangfold en av verdens største miljøtrusler: 10-100 arter utslettes hvert døgn. Som billedkunstner ønsker Karen Aarre å rette søkelys på denne katastrofale utviklingen, gjennom en fordypning i botanikk, og fokus på den begeistring og nysgjerrighet som lå til grunn for etableringen av Botanisk hage i Oslo.

Karen Aarre (f.1972) har en doktorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oxford, Storbritannia, i tillegg til studier ved Det frie kunstakademi i Den Haag, Nederland og Kunstakademiet i Lisboa, Portugal. Hun har også tidligere arbeidet med temaet botanikk til utstillingen The Sky Begins at Your Feet ved Centro Cultural de Cascais i Portugal, 2013.
Kommende utstillinger